top of page
  • Foto van schrijverBoban Vukicevic

‘We willen digitale transformatie naar hoger plan tillen’ - VTW interview met Boban Vukicevic

De VTW heeft een werkgroep ingesteld die zich buigt over de digitale transformatie en de rol van de toezichthouder. Boban Vukicevic, digi-commissaris van Staedion en Leystromen en één van de leden van de werkgroep, benadrukt het belang van die digitale transformatie.

Tekst: Lisette Vos


In oktober vorig jaar heeft de VTW een geactualiseerde handreiking Toezicht op IT en digitalisering gepubliceerd. Digi-commissaris Boban Vukicevic vindt het een goede zaak dat de VTW het thema prioriteit geeft. Volgens hem valt er nog een wereld te winnen. ‘We staan als sector nog steeds op de baseline.’

De commissarissen in de VTW-werkgroep willen zich volgens Vukicevic allemaal inzetten om de digitale transformatie in de sector naar een hoger plannen te tillen. In een snel veranderende wereld is niets doen geen optie. In de praktijk blijkt het voor - met name kleine - corporaties lastig om een digitale strategie te ontwikkelen. Elke RvC heeft kennis nodig om de rol als toezichthouder en als klankbord voor het bestuur goed te kunnen vervullen.

Grote corporaties zetten al stappen in de digitale transformatie, de RvC’s nemen steeds vaker een digi-commissaris aan, maar kleinere corporaties blijven achter. Dat is begrijpelijk, stelt Vukicevic. ‘Zij hebben niet altijd de capaciteit en de kennis om de digitale strategie vorm te geven. Zij blijven eerder steken bij de basis vraagstukken over de traditionele IT-beheer en automatisering. Maar de digitale transformatie is een veel breder verhaal. Dat is een strategisch vraagstuk.’


Complex verhaal Het is ook een complex verhaal, stelt Vukicevic. ‘De digitale transformatie is voor velen een abstract begrip. Als je voorbeelden noemt, zoals de inzet van data om het onderhoud van woningen efficiënter te organiseren, dan zit je op het operationele niveau. Technologie is echter geen doel maar een middel. De digitale strategie moet onderdeel zijn van het ondernemingsplan. Je moet als corporatie innoveren en veranderen om efficiënt en effectief je doelstellingen te halen. Dat is de basis. Daar kan je digitale middelen voor inzetten.’

Juist in deze tijd waarin corporaties voor grote maatschappelijke opgaven staan – van betaalbare woningen tot verduurzaming – is een efficiënte en effectieve aanpak zeer gewenst, stelt Vukicevic. ‘De sector wil de verhuurderheffing van tafel, maar daarmee ben je er nog niet, het is belangrijk om zelf zoveel mogelijk de kosten te drukken. Digitale innovaties kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Maak gebruik van externe kennis, bijvoorbeeld van wetenschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. Kijk bijvoorbeeld naar de zorgsector, daar lopen ze meer voorop.’


Evangelisten Een belangrijke vraag voor de leden van de werkgroep is dan ook hoe je corporaties én hun toezichthouders kan helpen om die digitale strategie (als onderdeel van de strategische missie) vorm te geven. Zij willen daarbij extra aandacht besteden aan de kleinere corporaties. Daarnaast denkt de werkgroep na over de thema’s beveiliging, privacy en ethiek. ‘Wij wisselen ervaringen uit en leren van elkaar. We moeten niet allemaal zelf het wiel uitvinden. Waar we als werkgroep uitkomen, weet ik nog niet. We zien als professionals allemaal het grote belang van het onderwerp. We zijn evangelisten. We willen de sector verder brengen.’


Op de agenda De bestuurders van corporaties zijn aan zet om de digitale transformatie vorm te geven. Volgens Vukicevic kunnen commissarissen wel degelijk een belangrijke rol spelen. ‘We zijn commissarissen, geen consultants. Dus we moeten bij onze rol blijven. Maar we hebben ook een klankbord functie. We denken als RvC steeds vaker mee aan de voorkant, sparren met de bestuurder over de strategie. Zorg er als commissaris in ieder geval voor dat digitalisering op de agenda staat.’


VTW-werkgroep IT en digitalisering: De werkgroep bestaat uit: Boban Vukicevic (RvC Staedion en Leystromen), Rob Boekhout (RvC Maasdelta Groep en Woningbedrijf Velsen), Mathieu Belt (RvC Woonkwartier), Marco Derksen (RvC de Woonmensen), Jan-Ernst van Driel (RvC Delta Wonen), Elma Groen (RvC Vincio Wonen), Sigrid Helbig (RvC Wonen Zuid en bestuurslid VTW), Isa Kahraman (RvC Mijande Wonen), Bert Krikke (RvC Woonbedrijf Ieder1, Wooninvest, Volkshuisvesting Arnhem en bestuurslid VTW), Gea Topper (RvC Groenwest). Daarnaast zijn Ries Bode (auteur van de VTW-handreiking), Michiel van Wezel (Aedes) en Albert Kerssies (VTW-directeur) lid van de werkgroep. Zij hebben drie thema’s benoemd: digitale transformatie, beveiliging/privacy/ethiek en aandacht voor kleine corporaties.


*dit artikel is eerder gepubliceerd in de VTW nieuwsbrief

11 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page