top of page
  • Foto van schrijverBoban Vukicevic

IoT en AI : zakelijke kansen en bedreigingen voor verzekeraars

Bijgewerkt op: 4 aug. 2020

Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI) creëeren ongekende mogelijkheden voor verzekeraars. Zo kunnen premies bepaald worden op basis van tastbare geïndividualiseerde data, gerelateerd aan een specifiek verzekerd persoon en/of object. Deze nieuwe data bieden mogelijkheden, maar ook bedreigingen voor de verzekeraars.


Verzekeringen IoT en AI vormen een zeer interessante combinatie. Traditioneel is de business van verzekeren gebaseerd op solidariteit en statistiek. Afhankelijk van de soorten verzekeringen die worden aangeboden, bestaan de inkomsten uit premiebetalingen (en in het geval van zorgverzekeringen uit overheidsbijdrage, in ieder geval in Nederland).


De grootste groepen verzekeringen zijn zorgverzekeringen, levensverzekeringen, autoschadeverzekeringen, woningschadeverzekeringen, overige specifieke schadeverzekeringen (zoals voor fietsen, jachten, hobbyartikelen, enzovoorts) en ten slotte zakelijke, commerciële schadeverzekeringen. Aangezien verzekeringspremies worden berekend op basis van statistische data, kan men concluderen dat een verzekeringsproduct een van de eerste op big data-analyse gebaseerde producten is.


Kosten besparen

Door IoT verrijkte data kunnen verzekeraars kosten besparen. Op volgende manieren bijvoorbeeld:


  1. Betere schadepreventie Ernst en frequentie van schade kan beperkt worden door commerciële drijfveren. Het toekennen van zo’n commerciële incentive is bijvoorbeeld afhankelijk van de bereidheid van de verzekeringsnemer om zelf IoT-sensoren te dragen, of een IoT-sensor te installeren in/op zijn verzekerde bezittingen. Ook moet de verzekerde bereid zijn om de verzamelde data te delen met zijn verzekeraar. Data in ruil voor korting? Volgens een enquête van Intel zou 80 procent van de respondenten (in de VS) bereid zijn om gezondheidsgegevens anoniem te delen, om op die manier de kosten voor gezondheidszorg te verlagen. IoT Journaal vermeldt dat de ANWB al een paar jaar experimenteert met een OBD-monitorsysteem in auto’s. Er schijnen 25.000 deelnemers met zo’n kastje in de auto rond te rijden in Nederland. In ruil voor premiekorting (van Unigarant, de verzekeringstak van ANWB) krijgt ANWB alle data over het rijgedrag van de automobilist. Het is natuurlijk de bedoeling dat een automobilist veilig rijgedrag vertoont, om zo de premiekorting te kunnen houden. ANWB wil de data ook delen met de klant. De bestuurder krijgt in zijn app te lezen of hij veilig rijdt en waar hij zijn rijstijl nog kan verbeteren. Ook krijgt de verzekerde in zijn app complete inzage in zijn leven als automobilist. Denk aan snelheid, route en tijdstippen waarop hij de auto het vaakst gebruikt.

  2. Beter risico-assessment Het inschatten van de risico’s voor verzekeraars wordt steeds secuurder op basis van de reeds verzamelde big data, verrijkt met externe big data en in combinatie met het gebruik van bijvoorbeeld drones. Vooral vastgoedverzekeraars gebruiken drones steeds vaker. Sommige consultants schatten dat drones de workflow van verzekeringstechnici 40 tot 50 procent efficiënter kunnen maken.

  3. Efficiëntere schade-afhandeling Door de bezittingen te taggen en uit te rusten met onzichtbare sensoren, en track-and-traceapparatuur te installeren, kan de recovery rate van gestolen goederen vele malen hoger zijn. Een goed voorbeeld hiervan is Viloc (zie video hieronder).


Nieuwe businessmodellen


IoT i combinatie met AI biedt ook mogelijkheden voor nieuwe verzekeringsproducten. Denk aan cybersecurity-verzekeringen of usage based insurance, oftewel op gebruik gebaseerde verzekeringen.

Betalen voor gebruik in plaats van bezit

In Nederland wordt al langer gediscussieerd over het betalen voor het gebruik van de auto in plaats van voor het bezit ervan. Alhoewel deze discussie gerelateerd is aan de wegenbelasting, geeft dit ook aan dat men het een acceptabele gedachte vindt om de verzekering te betalen voor het gebruik alleen. Een van de grootste Nederlandse verzekeraars, Nationale-Nederlanden (NN), heeft op basis van deze filosofie een nieuwe op gebruik gebaseerde verzekering geïntroduceerd: Bundelz. Bundelz? Hoe werkt dat? Een voorbeeld. De ‘af en toe-rijder’ koopt voor 50 euro een WA-verzekering voor 1.000 kilometer. Een WA Casco-verzekering voor eenzelfde kilometrage kost 70 euro. Een ‘slimme stekker’ van Vodafone houdt de gereden kilometers bij. Als de limiet in zicht is, ontvangt de verzekerde een bericht en wordt de bundel automatisch verlengd. Zo rijdt hij niet onverzekerd rond. Een bundel is één jaar geldig, daarna vervallen de kilometers die niet gebruikt zijn. Bundelz is bedoeld voor automobilisten van 30 jaar of ouder (met acht schadevrije jaren of meer) die tot zo’n 100 kilometer per week rijden, met een maximum van 7500 kilometer per jaar. Voor de slimme On Board Diagnostics-stekker die in de auto wordt geplaatst en de dataverzameling en -analyse, tekent operator Vodafone. Volgens NN wordt er via de stekker allereerst het aantal gereden kilometers geregistreerd. Maar dat is niet het enige type informatie dat wordt verzameld. Of zoals NN het zelf zegt op de website van Bundelz: “De slimme stekker in je auto levert ons standaard meer informatie dan alleen de kilometers. Het gaat om de GPS-locatie (lengte, breedte, richting, hoogte en snelheid), motormanagement (rotaties per minuut, snelheid en hodometers), en acceleratie (zijdelings, lengterichting en verticaal). Deze informatie hebben we wel tot onze beschikking, maar niet nodig voor je Bundelz-verzekering. Het helpt ons het product te kunnen verbeteren. We gebruiken de data alleen anoniem voor het maken van analyses. En natuurlijk delen Nationale-Nederlanden en Vodafone deze data op geen enkele manier met anderen.”
Keerzijde

De markt reageert zeer huiverig op alle privacygevoelige oplossingen. Men is ook bezorgd dat dit soort persoonlijke tracking-oplossingen er niet toe leiden dat bepaalde groepen ‘onverzekerbaar’ worden. Denk aan iemand die ongeneeslijk ziek is, of erger nog, dat volgens een algoritme zeer waarschijnlijk zal worden.


Onderscheid maken

Volgens critici zou men onderscheid moeten maken tussen zorggerelateerde verzekeringen en overige schadegerelateerde verzekeringen. In de gezondheidszorg is dit in Nederland geregeld door de overheid. Zorgverzekerden mogen niet worden geweigerd. Bij schadeverzekeringen lijkt het legitiem dat het roekeloze gedrag niet gefinancierd hoeft te worden door de hogere premies van alle verzekerden.


Boetes voor slecht rijgedrag

Dit is in tegenstrijd met het solidariteitsbeginsel. Sommige autoverzekeraars, die een korting aanbieden voor goed gedrag berekend door telematica, hebben ook plannen voor boetes voor slecht rijgedrag. Het nadeel van deze benadering is dat cognitieve dissonantie kan creëeren, en een slecht beeld van de verzekeraar in de media. Het imago van de betreffende verzekeraar kan hierdoor flink beschadigd raken – met alle gevolgen van dien voor de lange termijn.


Kostenreductie of -toename?

IoT en AI oplossing voor verzekeraars blijft een heikel punt. Vooral omdat verzekeraars een evenwicht proberen te vinden tussen de voordelen voor hun klanten en commerciële winst. Verzekeraars gebruiken hun klanten om gegevens te verzamelen en op basis daarvan analyses uit te voeren. Het geven en nemen in deze relatie kan niet alleen gebaseerd zijn op het gebruik van persoonlijke gegevens (deels gereguleerd door de AVG): klanten zullen ook compensatie eisen voor de collectie van de geanonimiseerde gegevens. Die discussie zal een rol spelen bij veel van de nieuwe mogelijkheden die IoT en AI bieden voor de verzekeringsbranche.


Negatieve impact

Daarnaast leveren nieuwe businessmodellen zoals gebruikgebaseerde verzekeringen en premieverlagingen voor goed gedrag weliswaar kostenreductie op, maar tegelijkertijd kunnen ze een enorme negatieve impact hebben op de inkomsten van de verzekeraars. Dit blijft een grote uitdaging voor verzekeraars.


Dierenverzekeringen

Toch zijn er talloze andere verzekeringen te noemen waarbij IoT en AI prima toegepast kunnen worden. Wat dacht je van dierenverzekeringen? Het Ierse bedrijf Moocall heeft een sensor ontwikkeld die aan de staart van een koe hecht en de staartbeweging detecteert. Staartbewegingen veranderen wanneer de koe aan het bevallen is. Dat betekent dat boeren via een app gewaarschuwd kunnen worden als de koe op het punt van bevallen staat.


Miljoen extra claims

Een koeienbevalling is over het algemeen een lastige en gevaarlijke onderneming. Een onderzoek geeft aan dat er jaarlijks in het Verenigd Koninkrijk ongeveer 50.000 koeien en 110.000 kalveren sterven als gevolg van problemen tijdens de bevalling. Daar bovenop komt dat Britse verzekeraars onlangs meldden dat er in 2017 meer dan een miljoen extra huisdierclaims zijn ontstaan. Het totaalbedrag aan uitkeringen kwam daarmee op 775 miljoen pond. Niet zo gek dus dat verzekeraars in de rij staan om de kansen van IoT voor hun branche te onderzoeken.


*dit is een aangepaste versie van mijn artikel dat eerder is verschenen op Frankwatching.nl

21 weergaven0 opmerkingen

ความคิดเห็น


bottom of page