digitalecommissaris

Boban Vukicevic, MBA

Cool Tone 2.jpg

Uit recent onderzoek van het Nationaal Register blijkt dat digitalisering nog te weinig op de agenda van de bestuurskamer staat. Ook ontbreekt bij de Raad van Commissarissen/Toezicht nog de kennis van digitalisering om een goede dialoog met het bestuur te voeren. Digitalisering raakt de strategie van de organisatie en is daarom bij uitstek een onderwerp van gesprek in de bestuurskamer: hoe kunnen digitale technologieën ingezet worden om de doelstellingen van de organisatie te bereiken? 
 

Wanneer men met digitale innovatie bezig is, moet het niet alleen gaan over de technologie. Het moet ook gaan over hoe men de bestaande processen kan verbeteren, gebruik makend van beschikbare technologie. Dit om ten slotte de klantervaring te verbeteren, processen efficiënter te maken, nieuwe business modellen te introduceren en bedrijfsdoelstellingen duurzaam te kunnen blijven behalen. Het toepassen van digitale technologieën moet echter niet als windowdressing dienen met losse innovatie projecten hier en daar in de organisatie. Digitale innovatie moet gekoppeld worden aan een bedrijfsbrede visie en een beheersprogramma om de processen bedrijfsbreed te kunnen verbeteren op basis van positieve business case's.


Daar moet ook de RvC/RvT scherp op zijn: technologie is een middel om de doelstellingen van de organisatie te bereiken, geen doel op zich. Zorg dat digitalisering integraal onderdeel wordt van de strategie. Digitalisering gaat daarbij veel verder dan investeringen in een nieuw ERP softwarepakket of een website. De digitale transformatie heeft ook grote impact op de organisatie: wat zijn de gevolgen voor de benodigde kennis en ervaring van de medewerkers, de structuur en de cultuur van de organisatie? Ook dit zijn belangrijke aandachtspunten voor de RvC/RvT.

Ik help besturen en RvC's /RvT's om zich te oriënteren op het gebied van digitalisering. Ik kan uw bestuurs- of RvC/RvT adviseur zijn en uw digitale vertrouwenspersoon. Ook als u al bezig bent met de digitalisering kan het van meerwaarde zijn om met een expert, bedrijfskundige en commissaris ruggespraak te kunnen houden. Lees hieronder verder over mijn achtergrond, wat ik voor u kan betekenen en last but not least mijn blog Digitalisering in Praktijk ter informatie en inspiratie.  

Boban Vukicevic

Over mij

Ik ben onafhankelijk Strategisch Adviseur Digitalisering, Universitair Docent Smart Services en MBA bij de Open Universiteit, Docent Management Digitale Transformatie bij de HU, Expertlid van het Investment Committee (IC) van Oost NL en Topfonds Gelderland BV, Lid Raad van Commissarissen Profiel Digitalisering en Sociale innovatie bij woningcorporatie Leystromen, Lid Raad van Commissarissen Profiel Digitalisering, Data & Innovatie bij woningcorporatie Staedion, Lid Raad van Toezicht -(Zorg)innovatie, Digitale Communicatie/EHealth en transities in organisaties bij zorginstelling Pento, Mentor bij startup incubator UtrechtInc, blogger en auteur met betrekking tot digitale transformatie, o.a. boeken “Implementing The Internet of Things” (2017) en “De Revolutie van Internet of Things” (2019). 

Ik combineer bedrijfseconomische, organisatie, marketing, finance, management en governance kennis en ervaring met de kennis en ervaring van digitale technologieën. Mijn belangstelling gaat uit naar het begrijpen van de impact van digitale technologie op organisaties en sociale praktijken, deze te articuleren en te helpen deze ten goede aan te wenden. 

Untitled
 
 

Wat kan ik voor u betekenen?

Hieronder volgen een aantal mogelijkheden. Ook maatwerk is mogelijk. Aarzel niet om contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Voor gratis inspiratie en kennis lees ook mijn blog Digitalisering in Praktijk.

Workshop Digitalisering voor de Raad van Commissarissen (Toezicht)

In deze workshop voor RvC's/RvT's maakt u kennis met de werkelijke inhoud van het buzzword "digitalisering". Digitalisering is een maatschappelijke trend en een nieuwe manier waarop we naar de producten, diensten, bedrijfsprocessen en tenslotte de maatschappij kunnen kijken. De deelnemer zal op conceptueel niveau kennis maken met diverse digitale technologieën en de basis beveiliging en privacy issues. Tevens staan we in deze workshop stil bij bedrijfskundige en management aspecten van digitalisering. We zullen bijzondere aandacht besteden aan de governance aspecten van de digitalisering, in het bijzonder de rol van de Raad van Commisarissen/ Toezicht daarin.

QuickScan digitale transformatie mogelijkheden

De QuickScan digitale transformatie is een kortstondig high level onderzoek, welke de digitale en leiderschapsbekwaamheid van uw organisatie in kaart brengt. We onderzoeken de kansen en de bedreigingen van de digitale transformatie voor uw organisatie. De QuickScan helpt u verbanden leggen tussen de strategische doelstellingen van uw organisaties en de mogelijkheden van de digitale technologieën. Het geeft aan hoe in grote lijnen de digitalisering de concurrentiepositie en de waardeketen van uw organisatie kan beïnvloeden. Ten slotte geeft de QuickScan een high level advies met betrekking tot digitale transformatie traject voor uw organisatie.

Lidmaatschap Raad van Commissarissen (Toezicht)

Zoekt u naar een maatschappelijk geëngageerde commissaris voor uw Raad van Commissarissen/Toezicht voor portefeuille digitalisering en innovatie dan bent u hier op de juiste plaats. Ik combineer een gedegen en bewezen inzicht in management en financiële huishouding met de kennis van digitalisering. Vanuit de RvC /RvT vraag ik de bestuurder om visie te ontwikkelen omtrent de rol van ICT, sociale innovatie, digitalisering en duurzaamheid en hoe deze elkaar ondersteunen. Hierbij dien ik uiteraard als klankbord want de visie hoort gezamenlijk te zijn en ook door de RvC/RvT ondersteund. De RvC/RvT moet met de bestuurder het gesprek voeren op welke wijze deze thema’s kunnen worden geconcretiseerd en geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Te denken valt als voorbeeld aan het definiëren van KPI's en de vertaling daarvan naar de activiteiten die terug te vinden zijn in zowel het ondernemingsplan als de operationele en innovatie activiteiten.

Spreker & Dagvoorzitter

Zoekt u een inhoudelijke spreker, panellid of dagvoorzitter die kan inzoomen op de strategische, management en governance aspecten van digitalisering? Dan ben ik u graag van dienst. Ik schets in eerste instantie de historisch maatschappelijke context waarbinnen digitalisering plaatsvindt. Vervolgens behandel ik conceptueel diverse digitaliseringstechnologieën om ten slotte in te zoomen op de strategische, management en business model innovatie aspecten ervan.  Hierbij maak ik gebruik van vele praktijkvoorbeelden en video's.  Ook geef ik aan hoe men een digitale transformatie interventie vorm kan geven en wat daarbij de succesfactoren zijn.  Als dagvoorzitter ben ik in staat om alle deelnemers te betrekken bij het verhaal, de juiste vragen te stellen en vooral door te vragen met als doel om de sprekers een zo concreet mogelijke verhaal te laten vertellen waar de toehoorders echt iets aan hebben na afloop van uw bijeenkomst.

Wilt u meer weten over de samenwerkingsmogelijkheden neem dan contact op via het contactformulier, door te mailen of te bellen of als ik online ben via de online chat functie. 

Digitale Commissaris ad iterim

De dienst Digitale Commissaris ad interim houdt in bestuurs- en/of RvC/RvT adviseur digitalisering op afroep. Als "digicommissaris" ben ik als het ware een tijdelijke en informele commissaris digitalisering die geen formele commissaris functie vervult, maar inhoudelijk een vergelijkbare rol heeft. Als bestuursadviseur digitalisering doe ik niet mee aan de interne digitaliseringsprojecten binnen de organisatie, maar help de bestuurders en commissarissen als klankboard om deze te initiëren, begeleiden, de juiste partners te selecteren en de voortgang te bewaken. Ik help het bestuur om de juiste vragen te stellen, de juiste keuzes te maken en zaken niet over het hoofd te zien die relevant zijn voor het slagen van de digitaliseringsopgave.

Workshop Digitalisering voor de Raad van Bestuur

Digitalisering is een van de belangrijkste maatschappelijke en bedrijfskundige trends. In deze workshop voor besturen staan we stil bij bedrijfskundige en management aspecten van digitalisering. De workshop helpt om de implicaties van digitalisering op de bedrijfsvoering en haar omgeving te begrijpen, om ten slotte te kunnen bepalen welke strategische voordelen digitalisering voor een organisatie heeft. Door middel van praktijkvoorbeelden, casestudy’s en video’s zullen deelnemers leren om de digitale technologieën en de belangrijkste maatschappelijke, strategische, marketing en verandermanagement aspecten daarvan te begrijpen. Op aanvraag is het mogelijk om de workshop toe te spitsen op de specifieke organisatie en haar zakelijke en maatschappelijke omgeving.

 

Bedankt voor uw bericht. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op.