top of page

digitalecommissaris

Boban Vukicevic, MBA

Cool Tone 2.jpg

Digitalisering raakt de strategie van de organisatie en is daarom bij uitstek een onderwerp van gesprek in de bestuurskamer: hoe kunnen digitale technologieën ingezet worden om de doelstellingen van de organisatie te bereiken? 
 

Technologie is een middel om de doelstellingen van de organisatie te bereiken, geen doel op zich. Zorg dat digitalisering integraal onderdeel wordt van de ondernemingsstrategie. Digitalisering gaat daarbij veel verder dan investeringen in een nieuw ERP softwarepakket of een website. De digitale transformatie heeft ook grote impact op de organisatie: wat zijn de gevolgen voor de benodigde kennis en ervaring van de medewerkers, de structuur en de cultuur van de organisatie? 

Ik help besturen en RvC's /RvT's om zich te oriënteren op het gebied van digitalisering. Ik kan uw bestuurs- of RvC/RvT adviseur zijn en uw digitale vertrouwenspersoon. Ook als u al bezig bent met de digitalisering kan het van meerwaarde zijn om met een expert, bedrijfskundige en commissaris ruggespraak te kunnen houden. Lees hieronder verder over mijn achtergrond, wat ik voor u kan betekenen en last but not least mijn blog Digitalisering in Praktijk ter informatie en inspiratie.  

Boban Vukicevic

Over mij

Ik ben onafhankelijk Strategisch Adviseur Digitalisering, Hogeschooldocent en Onderzoeker Management Digitale Transformatie bij de Hogeschool Utrecht, Universitair Docent Executive Management Programma bij de Open Universiteit, Expert lid Smart Industry van het Investment Committee (IC) van Oost NL en Topfonds Gelderland BV, Lid Raad van Commissarissen Profiel Digitalisering en Sociale innovatie bij woningcorporatie Leystromen, Lid RvC Profiel Digitalisering, Data & Innovatie bij woningcorporatie Staedion, Lid RvT -(Zorg)innovatie, Digitale Communicatie/EHealth en transities in organisaties bij zorginstelling Pento, Lid RvT VVT zorginstelling Vecht & Ijssel, Lid RvT ROC Albeda, Mentor bij startup incubator UtrechtInc, blogger en auteur met betrekking tot digitale transformatie, o.a. boeken “Implementing The Internet of Things” (2017) en “De Revolutie van Internet of Things” (2019). 

Ik combineer bedrijfseconomische, organisatie, marketing, finance, management en governance kennis en ervaring met de kennis en ervaring van digitale technologieën. Mijn belangstelling gaat uit naar het begrijpen van de impact van digitale technologie op organisaties en sociale praktijken, deze te articuleren en te helpen deze ten goede aan te wenden. 

Untitled
Over mij
Wat kan ik voor u betekenen?

Wat kan ik voor u betekenen?

Hieronder volgen een aantal mogelijkheden. Ook maatwerk is mogelijk. Aarzel niet om contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Voor gratis inspiratie en kennis lees ook mijn blog Digitalisering in Praktijk.

Workshop Digitalisering voor de Raad van Commissarissen (Toezicht)

In deze workshop voor RvC's/RvT's maakt u kennis met de werkelijke inhoud van het buzzword "digitalisering". Digitalisering is een maatschappelijke trend en een nieuwe manier waarop we naar de producten, diensten, bedrijfsprocessen en tenslotte de maatschappij kunnen kijken. De deelnemer zal op conceptueel niveau kennis maken met diverse digitale technologieën en de basis beveiliging en privacy issues. Tevens staan we in deze workshop stil bij bedrijfskundige en management aspecten van digitalisering. We zullen bijzondere aandacht besteden aan de governance aspecten van de digitalisering, in het bijzonder de rol van de Raad van Commisarissen/ Toezicht daarin.

Workshop Digitalisering voor de Raad van Bestuur

Digitalisering is een van de belangrijkste maatschappelijke en bedrijfskundige trends. In deze workshop voor besturen staan we stil bij bedrijfskundige en management aspecten van digitalisering. De workshop helpt om de implicaties van digitalisering op de bedrijfsvoering en haar omgeving te begrijpen, om ten slotte te kunnen bepalen welke strategische voordelen digitalisering voor een organisatie heeft. Door middel van praktijkvoorbeelden, casestudy’s en video’s zullen deelnemers leren om de digitale technologieën en de belangrijkste maatschappelijke, strategische, marketing en verandermanagement aspecten daarvan te begrijpen. Op aanvraag is het mogelijk om de workshop toe te spitsen op de specifieke organisatie en haar zakelijke en maatschappelijke omgeving.

QuickScan digitale transformatie 

De QuickScan digitale transformatie is een kortstondig high level onderzoek, welke de digitale en leiderschapsbekwaamheid van uw organisatie in kaart brengt. We onderzoeken de kansen en de bedreigingen van de digitale transformatie voor uw organisatie. De QuickScan helpt u verbanden leggen tussen de strategische doelstellingen van uw organisaties en de mogelijkheden van de digitale technologieën. Het geeft aan hoe in grote lijnen de digitalisering de concurrentiepositie en de waardeketen van uw organisatie kan beïnvloeden. Ten slotte geeft de QuickScan een high level advies met betrekking tot digitale transformatie traject voor uw organisatie.

Spreker & Dagvoorzitter

Zoekt u een inhoudelijke spreker, panellid of dagvoorzitter die kan inzoomen op de strategische, management en governance aspecten van digitalisering? Dan ben ik u graag van dienst. Ik schets in eerste instantie de historisch maatschappelijke context waarbinnen digitalisering plaatsvindt. Vervolgens behandel ik conceptueel diverse digitaliseringstechnologieën om ten slotte in te zoomen op de strategische, management en business model innovatie aspecten ervan.  Hierbij maak ik gebruik van vele praktijkvoorbeelden en video's.  Ook geef ik aan hoe men een digitale transformatie interventie vorm kan geven en wat daarbij de succesfactoren zijn.  Als dagvoorzitter ben ik in staat om alle deelnemers te betrekken bij het verhaal, de juiste vragen te stellen en vooral door te vragen met als doel om de sprekers een zo concreet mogelijke verhaal te laten vertellen waar de toehoorders echt iets aan hebben na afloop van uw bijeenkomst.

Wilt u meer weten over de samenwerkingsmogelijkheden neem dan contact op via het contactformulier, door te mailen of te bellen of als ik online ben via de online chat functie. 

Contact

Bedankt voor uw bericht. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

bottom of page