top of page

digitalecommissaris

Boban Vukicevic, MBA

Cool Tone 2.jpg

Digitalisering raakt de strategie van de organisatie en is daarom bij uitstek een onderwerp van gesprek in de bestuurskamer: hoe kunnen digitale technologieën ingezet worden om de doelstellingen van de organisatie te bereiken? 
 

Technologie is een middel om de doelstellingen van de organisatie te bereiken, geen doel op zich. Zorg dat digitalisering integraal onderdeel wordt van de ondernemingsstrategie. Digitalisering gaat daarbij veel verder dan investeringen in een nieuw ERP softwarepakket of een website. De digitale transformatie heeft ook grote impact op de organisatie: wat zijn de gevolgen voor de benodigde kennis en ervaring van de medewerkers, de structuur en de cultuur van de organisatie? 

Ik help besturen en RvC's /RvT's om zich te oriënteren op het gebied van digitalisering. Ik kan uw bestuurs- of RvC/RvT adviseur zijn en uw digitale vertrouwenspersoon. Ook als u al bezig bent met de digitalisering kan het van meerwaarde zijn om met een expert, bedrijfskundige en commissaris ruggespraak te kunnen houden. Lees hieronder verder over mijn achtergrond, wat ik voor u kan betekenen en last but not least mijn blog Digitalisering in Praktijk ter informatie en inspiratie.  

Boban Vukicevic

Over mij

Ik ben onafhankelijk Strategisch Adviseur Digitalisering, Hogeschooldocent / Onderzoeker Management van Digitale Transformatie bij de Hogeschool Utrecht, Expert lid Smart Industry van het Investment Committee (IC) van Oost NL en Topfonds Gelderland BV, Lid Raad van Commissarissen Profiel Digitalisering en Sociale innovatie bij woningcorporatie Leystromen, Lid RvC Profiel Digitalisering, Data & Innovatie bij woningcorporatie Staedion, Lid RvT -(Zorg)innovatie, Digitale Communicatie/EHealth en transities in organisaties bij zorginstelling Pento, Lid RvT VVT zorginstelling Vecht & Ijssel, Lid RvT ROC Albeda, Mentor bij startup incubator UtrechtInc, blogger en auteur met betrekking tot digitale transformatie, o.a. boeken “Implementing The Internet of Things” (2017) en “De Revolutie van Internet of Things” (2019). 

Ik combineer bedrijfseconomische, organisatie, marketing, finance, management en governance kennis en ervaring met de kennis en ervaring van digitale technologieën. Mijn belangstelling gaat uit naar het begrijpen van de impact van digitale technologie op organisaties en sociale praktijken, deze te articuleren en te helpen deze ten goede aan te wenden. 

Untitled
Over mij
Wat kan ik voor u betekenen?

Wat kan ik voor u betekenen?

Hieronder volgen een aantal mogelijkheden. Ook maatwerk is mogelijk. Aarzel niet om contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Voor gratis inspiratie en kennis lees ook mijn blog Digitalisering in Praktijk.

Workshop / Themabijeenkomst Digitalisering voor de Raad van Commissarissen (Toezicht)

In deze workshop voor RvC's/RvT's maakt u kennis met de werkelijke inhoud van het buzzword "digitalisering". Digitalisering is een maatschappelijke trend en een nieuwe manier waarop we naar de producten, diensten, bedrijfsprocessen en tenslotte de maatschappij kunnen kijken. De deelnemer zal op conceptueel niveau kennis maken met diverse digitale technologieën en de basis beveiliging en privacy issues. Tevens staan we in deze workshop stil bij bedrijfskundige en management aspecten van digitalisering. We zullen bijzondere aandacht besteden aan de governance aspecten van de digitalisering, in het bijzonder de rol van de Raad van Commisarissen/ Toezicht daarin.

Workshop / Themabijeenkomst Cybersecurity, Privacy en Ethiek voor de Raad van Commissarissen (Toezicht)

In de workshop Cybersecurity, Privacy en Ethiek leert de deelnemer om de veiligheid risico's en ethische en privacy gevolgen van de digitalisering te onderkennen. Deelnemers leren welke beheersingsmaatregelen kunnen helpen om de cybersecurity dreigingen beheersbaar te maken, de implicaties van privacywetgeving voor de organisatie en hoe ethische dilemma’s aangepakt kunnen worden. Tevens leert men over de beschikbare standaarden, juridische en compliance aspecten van de digitale transformatie en hoe een organisatie daar aan moet voldoen. Het hoofddoel is inzicht krijgen in de materie, weten welke vragen gesteld moeten worden in de boardroom en de antwoorden van de bestuurder op waarde kunnen schatten.

QuickScan digitale transformatie 

De QuickScan digitale transformatie is een kortstondig high level onderzoek, welke de digitale en leiderschapsbekwaamheid van uw organisatie in kaart brengt. We onderzoeken de kansen en de bedreigingen van de digitale transformatie voor uw organisatie. De QuickScan helpt u verbanden leggen tussen de strategische doelstellingen van uw organisaties en de mogelijkheden van de digitale technologieën. Het geeft aan hoe in grote lijnen de digitalisering de concurrentiepositie en de waardeketen van uw organisatie kan beïnvloeden. Ten slotte geeft de QuickScan een high level advies met betrekking tot digitale transformatie traject voor uw organisatie.

QuickScan organisatie-volwassenheid in relatie tot Cybersecurity en gegevensbescherming

Het doel van het onderzoek is om een eerste indruk te verkrijgen van de volwassenheid van uw organisatie met betrekking tot informatiebeveiligingsbeleid en/of privacy en gegevensbescherming, de genomen maatregelen en de implementatie ervan binnen de organisatie. Er wordt rekening gehouden met best practices, waarbij specifieke organisatiekarakteristieken in acht worden genomen. Nadrukkelijk gaat het hier om een scan van beleidsmatige en organisatorische aspecten ten behoeve van de Raad van Commissarissen, en niet om een technische scan of een officiële informatiebeveiliging- of AVG-audit.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van desk research en interviews met diverse medewerkers van de organisatie en relevante leveranciers en partners.

Wilt u meer weten over de samenwerkingsmogelijkheden neem dan contact op via het contactformulier, door te mailen of te bellen of als ik online ben via de online chat functie. 

Contact

Bedankt voor uw bericht. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

bottom of page